DARUL ZILEI

"Nu ignora?i, nu refuza?i suferin?a. Nu c?uta?i Crucea, dar dac? vine, ?ine?i-o! Mantuitorul Iisus Hristos n-a vrut Crucea, dar cand I S-a dat n-a mai lep?dat-o. N-a cedat deloc. L-au jupuit, dar n-a cedat. N-a zis deloc precum vroiau du?manii Lui. A?a c? numai ?i numai prin Cruce putem ajunge la Inviere, In concluzie, trebuie s? ?tii s? mori ?i s? inviezi in fiecare zi. Pentru c? via?? inseamn? moarte continu?."

Parintele Arsenie Papacioc"Taina suferintei" scrisa de Arhim. Simeon Kraiopoulos este cartea care te ajuta sa intelegeti cel mai bine sensul suferintei si sa inveti cum sa-i faci fata. In general, to?i care vin în lume, to?i câ?i trec pe acest p?mânt – acum este rândul nostru – to?i oamenii f?r? excep?ie, în decursul vie?ii lor, unii mai mult, al?ii mai pu?in simt triste?e, mâhnire, suferin?? pân? la lacrimi. Dar important este sa stim cum sa ne folosim de suferinta, cum sa o ducem si cum sa o usuram. Aceasta carte, scrisa intr-un limbaj foarte accesibil, este o lectura care iti da tarie si mangaiere in clipele grele ale suferintei. Chiar si crestinii care stiu foarte bine care este sensul suferintei se intampla ca in acele momente grele cand se afla in focul incercarilor si al durerilor sa piarda din vedere semnificatia si rolul suferintei, dar citind si recitind aceasta carte va gasi in ea, cu ajutorul lui Dumnezeu, cuvinte si sfaturi care sa-l ajute sa regaseasca sensul pierdut, sa se regaseasca pe sine si sa-L regaseasca pe Dumnezeu, care i-a dat intalnire tocmai in acea suferinta.  De aceea consideram ca este o carte pe care orice crestin ar  trebui sa o aiba si de asemenea sa o daruiasca altor persoane care sufera si au nevoie de a intelege sensul suferintei si a cere ajutorul lui Dumnezeu.

Citeste mai mult...

 

"De multe ori sunt bolnav de mil? de oameni. Când îi v?d, când le cunosc via?a, zbuciumul, fr?mânt?rile, necazurile. C? fiecare om, oricât ar p?rea de aspru, de str?in de sentimentele nobile, fiecare om, indiferent de  pozi?ia ce o ocup? în societate, e totu?i  om, ce poart? fiecare, adânc, în fiin?a lui, o lume, o lume a lui în care nu-i numai lini?te ci, de cele mai multe ori, e o grozav? lupt?. Poart? fiecare, adânc, în sufletul lui, dureri si r?ni, deschise, r?ni cicatrizate, buboaie dureroase, atâtea ?i atâtea situa?ii necunoscute, nestiute de nimeni. Întocmai cum se exprim? Homer în marea lui oper?, IIiada, cântul XVII: «Din tot ce pe lume e via??, r?sufl? ?i mi?c?, nu e nimic mai de plâns ?i mai nec?jit decât omul. .. ». Aceast? stare a omului, de fiin?? zbuciumat?, m? face s?-l cinstesc mai mult, îmi adânceste în suflet ?i mai mult grija ?i dragostea fat? de el, fat? de om".  

(Din scrisoarea Inalt Prea Sfintitului Iustinian Chira c?tre poetul Ioan Alexandru, 17 decembrie 1969)

 

 

A fost cea mai bine vândut? carte din Rusia în anul 2012. În acest scurt timp, cartea a fost retip?rit? de ?ase ori, ajungând la un tiraj de 1100000 de exemplare ?i fiind tradus? în englez?, greac?, sârb?, român? ?i în alte limbi.

 

Un fragment din carte:


"Odat?, într-o sear? cald? de septembrie, câ?iva fra?i încep?tori ai M?n?stirii Pecerska din Pskov, pe atunci înc? foarte tineri, furi?ându-ne pe coridoare ?i galerii, printre vechile ziduri m?n?stire?ti, am ajuns undeva sus pe un deal, deasupra livezii ?i a unor lanuri, unde ne-am a?ezat confortabil.

Stând de vorb?, am început s? ne amintim cum a ajuns fiecare dintre noi la m?n?stire. ?i cu cât ne ascultam mai mult unul pe altul, cu atât mai mult ne minunam.

Era anul 1984. Noi eram doar cinci. Patru crescuser?m în familii necredincioase ?i nici al cincilea, care era fiu de preot, nu avusese despre cei ce pleac? la m?n?stire ni?te concep?ii prea diferite de ale noastre, care erau pur sovietice.

Cu un an în urm? to?i eram convin?i c? în vremea noastr? merg la m?n?stire ori oamenii fanatici, ori oamenii dispera?i, neîmplini?i în via??. Numai ace?tia! ?i, în plus, victimele iubirii neîmp?rt??ite.

Dar, uitându-ne unul la altul, am v?zut cu totul altceva.

Citeste mai mult...

 

   

    Personal, consider c? dou? sunt întreb?rile la care ar trebui s? r?spund? cineva înainte s? vin? la Spovedanie. Prima: ce crezi c? te ?ine pe tine pe loc ?i nu te las? s? alergi c?tre Dumnezeu cu bra?ele deschise, asemeni unui copil c?tre tat?l lui?

    A doua întrebare: dac? Hristos ar veni aici, acum, în fa?a ta, ce crezi c? te-ar face s?-?i pleci ru?inat ochii în jos, f?r? s? po?i s? te ui?i în ochii Lui ?i s?-I zici c?-L iube?ti? Dac? r?spundem la întreb?rile acestea, restul sunt detalii.

    Dac? eu vreau s? m? unesc cu Hristos ?i unirea aceasta o vreau cât mai intim?, atunci trebuie numaidecât s? m? preg?tesc înainte de a m? duce la întâlnire cu El. Îmi voi pleca genunchiul ?i prima întrebare pe care o voi pune în aceast? întâlnire a mea dinainte de Spovedanie va fi aceasta: Ce s-a întâmplat, Doamne, cu noi? De ce ne-am r?cit a?a? De ce nu mai suntem cum eram? De ce nu suntem cum am vrea s? fim? Eu cu Dumnezeu am discu?ia aceasta.

Citeste mai mult...

 

În calitate de duhovnic, m? întâlnesc de multe ori la Spovedanie cu o situa?ie destul de nepl?cut?, în care oamenii vin foarte timora?i, foarte ap?sa?i, ?i ies cumva ?i mai timora?i. Pe 70-80% dintre ei îmi vine s?-i chem înapoi ?i s?-i pun s? mai stea pu?in în genunchi, c? mi se pare mie c? nu pleac? ei a?a cum ar trebui s? plece.

Problema este c? nu venim a?a cum trebuie la Spovedanie. Nu cerem ceea ce trebuie s? cerem. Spovedania este una dintre cele mai intime taine; tain? nu înseamn? nimic ascuns, tain? înseamn? mai profund decât poate mintea noastr? s? perceap? la un anumit moment; dar va pricepe pân? la sfâr?it. Taina întotdeauna invit? pe om s? exploreze mai mult adâncimile ei.

Noi va trebui s? ne petrecem ve?nicia al?turi de Hristos ?i e foarte greu s?-?i petreci via?a aceasta, dar?mite ve?nicia lâng? un str?in. Avem o mul?ime de ocazii în care am putea s? strângem rela?ia cu Dumnezeu ?i n-o facem, ?i cel mai bun prilej este Spovedania.

Citeste mai mult...

 


Ce este Spovedania? Spovedania nu este faptul de a spune o lista de pacate pe care am citit-o undeva, si stiti, facem o cruce in dreptul celor pe care le-am facut si pe urma o dam preotului, ca un fel de aparat care va va spune rezultatul: "Pe tine nu te las sa te impartasesti, pe tine te las, ..." Deci asta nu merge asa, nu are cu nimic de-a face cu o adevarata pregatire. 

Spovedania este constiinta ca ne-am indepartat de Dumnezeu, si este constiinta ca ceea ce am facut ne-a indepartat de Dumnezeu.

Citeste mai mult...

 

Va voi vorbi acum despre o Parabola, pe care o cunoasteti bine, si care arata in felul cum ne pregatim pentru Sf. Impartasanie. Va aminititi de acel rege care isi invita prietenii sai la masa. Iar prietenii refuza avand pretexte bune. Unul s-a insurat, altul si-a cumparat pamant. Regele in mod evident este Dumnezeu. Palatul unde face invitatia este Imparatia Cerurilor catre care toti suntem chemati. Si mai apoi, cum este intristat ca prietenii sai nu vin, isi trimite mesagerii: ingerii, apostolii, discipolii, episcopii, preotii, pentru a strange pe toata lumea, adica pe noi toti, toti care sunt pe drumuri, toti care sunt la cumpene (intersectii), care sunt urati, care sunt prost imbracati, care sunt vlaguiti, si care in fond nu sunt demni de a intra in palat. Ce sunt acesti oameni? Suntem noi care suntem deformati de pacat, dar El ne cheama sa intram in palat. E ceva incredibil.

Citeste mai mult...

 

În via?a trepidant? de ast?zi problema st?pânirii timpului este capital?. Nu inten?ionez s? încerc s? v? conving c? dispune?i de mai mult timp ?i c? v? pute?i ruga cu condi?ia s? voi?i, vreau s? vorbesc cu voi despre mijloacele de a ne face timp, în sânul tensiunilor ?i acceler?rii vie?ii. V? voi cru?a de orice descriere a felului în care ne putem crea timp: m? voi limita s? subliniez c? dac? am încerca s? pierdem mai pu?in timp, am avea mai mult. Dac? am folosi f?râmiturile de timp pierdut pentru a construi scurte momente pentru rug?ciune ?i reculegere, poate vom descoperi c? timpul astfel recuperat este considerabil. Dac? ne gândim la num?rul de minute goale dintr-o zi, în timpul c?rora facem ceva pentru c? ne e groaz? de vid, groaz? de a ne afla singuri cu noi în?ine, vom vedea c? exist? multe momente scurte, care ar putea s? apar?in?, totodat?, lui Dumnezeu ?i nou?.

Citeste mai mult...

 

"Omul e mai tare decât fierul, mai puternic decât piatra ?i mai fragil decât trandafirul"; cât adev?r se ascunde în acest proverb: ne putem sim?i cei mai ferici?i ?i importan?i în momente de glorie/fericire, dar putem atinge abisul în momente de durere, atunci când suferim sau când cel apropiat nou? plânge cu lacrimi de sânge.

Sunt momente în care suferin?a ne arat? cât suntem de umani ?i vulnerabili, cât de mult ne cunoa?tem sufletul ?i prietenii adev?ra?i, pentru c? doar în greut??i ne cunoa?tem cu adev?rat, cu bune ?i rele, adic? a?a cum suntem, putând descoperi în noi for?e neb?nuite sau sl?biciuni ce ne întristeaz? ?i ne  duc la dezn?dejde.

Citeste mai mult...

 

Putem face fa?? st?rilor de îngrijorare?

A tr?i într-o lume dec?zut? este o premis? pentru o via?? plin? de griji. ?i totu?i, o via?? pe care o tr?im în rela?ie cu Dumnezeu ne poate „sc?pa“ de ele. Indiferent de ce ni s-ar întâmpla, nu vom mai avea de ce s? ne facem griji, dac? alegem s? ne baz?m pe Mântuitorul Iisus Hristos în gestionarea evenimentelor.

A?a încât, dac? pân? acum ai avut o via?? plin? de griji, poate c? e momentul s? renun?i la ele ?i s? prime?ti pacea pe care ne-o d? Mântuitorul. În Sfânta Evanghelie dup? Matei, la capitoul 6 g?sim celebrele versete: „De aceea zic vou?: Nu v? îngriji?i pentru sufletul vostru ce ve?i mânca, nici pentru trupul vostru cu ce v? ve?i îmbr?ca… ?i cine dintre voi, îngrijindu-se, poate s? adauge staturii sale un cot? Iar de îmbr?c?minte de ce v? îngriji?i? Lua?i seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Nu v? îngriji?i de ziua de mâine, c?ci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei r?utatea ei.“ Iat? câteva sugestii pentru zilele noastre (...)

Citeste mai mult...

 

 

Icoana "Potole?te întrist?rile noastre" a fost adus? la Moscova de c?tre cazaci în vremea domniei ?arului Mihail Fiodorovici (1613-1645) ?i se afla în biserica Sfântului Nicolae din cartierul Sadovniki. În aceast? biseric? se p?strau înscrisurile despre multe din minunile petrecute la sfânta icoan?, îns? incendiul din 1771 a nimicit întreaga arhiv?. S-a p?strat doar amintirea unei minunate ar?t?ri prin mijlocirea acestei icoane f?c?toare de minuni, întâmplat? în a doua jum?tate a secolului XVII.

Citeste mai mult...

 

     

Intrupare                             

                      Zorica Latcu Teodosia

Din slava Ta cereasc? Te coboar?,
Spre Bethleemul sufletului meu
?i-n staulul smereniei, Fecioar?,
Intrând, s? na?ti pe unul Dumnezeu.

Citeste mai mult...

 

Credinciosul merge la duhovnic ?i se spovede?te. Duhovnicul îi iart? p?catele, prin puterea care-i este dat? la hirotonie, ?i-i d? sfaturi.

Îns? în zilele noastre – ?i când spun în zilele noastre m? refer la secolul al XX-lea, ?i mai ales la aceste ultime decenii ale lui, lucrurile sunt pu?in mai dificile.

Citeste mai mult...

 

Suntem unici în felul în care ne tr?im atât bucuria, cât ?i durerea. Suntem unici în fa?a suferin?ei ?i pierderilor care ne ating via?a ?i care las? uneori tatuaje pe suflet, parte din ceea ce suntem ?i care se transform? doar odat? cu noi. ?i totu?i, dac? privim în urm? cu aten?ie, în?elegem c? urm?m incon?tient etape, ca un drum al pierderii ?i al rena?terii c?tre un nou început.

Citeste mai mult...

 

Suntem înconjura?i de remedii împotriva depresiei ?i însingur?rii zilelor noastre. Nu cost? bani ?i le purt?m în noi, cu noi, de?i strig?m cu dezn?dejde ?i întreb?m pe oricine pare s? stea ceva mai necl?tinat: "Oare m? mai fac bine?". Aproape invariabil tind s? acord un r?spuns pozitiv, pentru c? ?tiu c? avem în noi solu?ia acestei suferin?e. Un remediu la îndemân? este capacitatea noastr? de a ne uimi. Este un dar cu care ne na?tem, care ne duce mai aproape de sinele nostru ?i de Dumnezeu.

Citeste mai mult...

 

            1. Introducere

In mod constant Biserica condamn? actul avortului, dar nu condamn? ?i persoana. Cu toate acestea sentimentul ru?inii ?i teama de judecata celorlal?i le face pe persoanele implicate în astfel de fapte s? p?streze t?cerea în leg?tur? cu nevoia de a primi ajutor pentru dep??irea suferin?ei provocate de avort. Dac? nu putem face nimic pentru copiii care au fost uci?i prin avort, putem îns? s? facem multe pentru cei care au fost devasta?i spiritual de avort.[1] Consider c? atat femeile, cat si barbatii care sufera in urma consecintelor devastatoare ale avortului au nevoie urgenta de cât mai multa ingrijire pastorala. [2]

Cum poate Biserica s? descopere cu fine?e r?nile b?rba?ilor ?i femeilor care au fost implica?i în avort ?i care au fost înv?luite cu furie, ru?ine, mândrie, vinov??ie ?i disperare? Cum poate biserica s? ajung? la ele, cu mâinile pline de r?ni ale lui Hristos ?i cu a Sa rug?ciune de mântuire: "Tat?, iart?-le lor, pentru c? nu ?tiu ce fac."? Dac? dorim s? ajungem la aceste persoane cu adev?rul ?i mila credin?ei, trebuie mai întâi s? în?elegem puterea de negare, precum ?i adâncimea durerii, depresiei ?i alien?rii spirituale pe care provoac? avortul. Adesea furia sau indiferen?a afi?at? fac parte din armura de ap?rare care le protejeaz? pe aceste persoane de realit??ile crude ale avortului.[3]

Citeste mai mult...

 

 

Scrii c? te chinuie o triste?e de neînvins ?i inexplicabil?. Trupe?te e?ti s?n?toas?, casa ?i-e plin?, dar inima î?i e pustie. De fapt, inima ?i-este plin? de întristare întunecat?. Te duci, din obliga?ie, la distrac?ii ?i spectacole, dar asta î?i m?re?te ?i mai mult întristarea.

P?ze?te-te bine, aceasta este o boal? primejdioas? a sufletului. Ea poate s? omoare sufletul cu totul. Biserica prive?te o asemenea întristare ca pe un p?cat de moarte - fiindc?, potrivit spuselor apostolului, sunt dou? feluri de întristare: o întristare dup? Dumnezeu, care aduce poc?in?? spre mântuire, ?i întristarea acestei lumi, care aduce moarte. La tine este - e limpede - al doilea fel de întristare.

Citeste mai mult...

 

“Cand invatatorul de lege, care stia bine legea, Il intreaba, ispitind pe Domnul, care este cea dintai porunca, Domnul a zis: “sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau…” si S-a grabit sa dea si a doua porunca – nu a fost intrebat pentru a doua, dar de la Sine a spus-o - “sa iubesti pe aproapele ca insuti pe tine”. Si a adaugat: “de aceste doua porunci atarna toata Legea si Proorocii”. Prin asta putem sa vedem ca orisice vrem sa intelegem in gandirea noastra duhovniceasca, in intelegerea noastra teologica, daca nu stim sa raportam la aceste doua porunci, inseamna ca… inca nu am inteles.

Intotdeauna trebuie sa ne nevoim – asta pentru noi este o nevointa – sa ne amintim de dragostea de Dumnezeu si de dragostea de aproapele. Si pentru ce? Porunca lui Dumnezeu nu este atat porunca ce trebuie sa facem, cat o descoperire cine este Dumnezeu, fiindca Dumnezeu ne da ca porunca chipul Lui, ca intr-acel chip sa neasemanam. Noi din fire purtam chip dumnezeiesc, ca zice ca “a facut pe om chipul si asemanarea lui Dumnezeu“, dar asemanarea a ramas in libertatea noastra, printr-un continuu dialog cu Facatorul nostru, sa o insusim. Chipul il avem, dar asemanarea ramane in libertatea noastra, sa ne-o insusim. Libertatea noastra ca alegere, nu ca putere, ca numai Dumnezeu ne poate da puterea sa devenim ca Dumnezeu, dar alegerea trebuie sa fie a noastra si pentru alegerea noastra trebuie sa cerem de la Dumnezeu ceea ce este cu neputinta omului, adica… sa devenim ca Dumnezeu.

Citeste mai mult...

 

Tr?iesc fl?mând
Valeriu Gafencu


Tr?iesc fl?mând, tr?iesc o bucurie,
Frumoas? ca un crin din Paradis,
Potirul florii e mereu deschis
?i-i plin cu lacrimi ?i cu ap? vie;
Potirul florii e o-mp?r??ie.

Când r?ii m? defaim? ?i m?-njur?
?i-n clocot de mânie ura-?i vars?,
Potirul lacrimilor se revars?
?i-mi primene?te sufletul de zgur?,
Atunci Iisus de mine mult Se-ndur?.

Citeste mai mult...

 

În primul rând, deoarece credin?a noastr? e lumin?. Hristos a zis: Eu sunt lumina lumii. Lumina candelei ne aduce aminte de lumina cu care Hristos lumineaz? sufletele noastre.

În al doilea rând, ca s? ne aduc? aminte de caracterul luminos al sfântului în fa?a c?ruia aprindem candela - fiindc? sfin?ii sunt numi?i fii ai luminii.

În al treilea rând, ca s? ne slujeasc? drept mustrare pentru faptele noastre întunecate ?i pentru gândurile ?i dorin?ele noastre rele, ?i s? ne cheme la calea sfin?eniei evanghelice, ca astfel s? ne ostenim cu râvn? pentru a împlini porunca Mântuitorului: a?a s? lumineze lumina voastr? înaintea oamenilor, ca s? vad? lucrurile voastre cele bune.

Citeste mai mult...

 

Metanie
Radu Gyr


Doamne, fa din umilinta
pod de aur, pod inalt.
Si din lacrima, velinta,
ca pe-un pat adanc si cald.

Din lovirile nedrepte,
faguri faca-se si vin.
Din infrangeri, scari si trepte;
din caderi, urcus alpin.

Din otrava pusa'n cana,
fa miresme ce nu pier.
Si din fiecare rana,
o cadelnita spre cer.

Si din orisice dezastru
sau crepuscul stins in piept,
Doamne, fa lastun albastru
si da zambet intelept.

 

Rugaciune
Radu Gyr

Stapane-nsangerat, Domn al luminii
si Vesnicie limpede, Iisuse !
Tu, care ai primit pe frunte spinii
si cuie-adanci in mainile-ti supuse,

Tu, Domn al Rastignirii si-nvierii
care din cruce ne-ai facut lumina
si Rasarit din ranile tacerii
si cantec din osanda-ti fara vina -


da-ne-nclestarea Ta, da-ne puterea
din ceasul pironirii-nsangerate,
sa ne primim si cuiele si fierea
ca Tine-n marea Ta siguratate.


Pe fruntea tarii zambetul ti-l pune
si Neamul care-acum osanda-si duce
invata-l Tu amara rugaciune
din clipele suirilor pe cruce.

Citeste mai mult...

 

Vezi, Viata?
Radu Gyr
 
Vezi, Viata ? Eu inca mai traiesc
Si inca iti mai fac reverente
Cu-aceste gunoaie si zdrente,
Cu-n rest de prapad omenesc.

Vezi, Viata ? Eu inca mai surad
Prin lacrima-acestei argile,
Cu moartea tipand in pupile,
Cu ochii dezastrului had.

Vezi, Viata ? Eu inca ma scol
Din iad, din dezgust, din lesie,
Din ce-a vrut durerea sa fie,
Din crancenul meu vitriol.

Citeste mai mult...

 

 

Cantec deplin

Radu Gyr


N-ai dezmierda, de n-ai ?ti s? blestemi;
surâd numai acei care suspin?
Azi n-ai zâmbi, de n-ar fi fost s? gemi
de n-ai fi plâns, n-ai duce-n ochi lumin?.
?i dac? singur rana nu-?i legai
cu mâna ta n-ai unge r?ni str?ine
N-ai jindui dup? un col? de rai
de n-ai purta un strop de iad în tine.
C?ci nu te-nal?i în sl?vi pân? nu cazi
cu fruntea grea în pulberea amar?.
?i dac?-nvii cu cântecul de azi
e c-ai murit cu lacrima de-asear?.

 

 

Impacare

 Monahia Zorica Latcu Teodosia

Cu sufletul spre Domnul am strigat:
Iisuse-al meu, de pacea Ta mi-e sete.
Ma ?ine lutul meu, de lut legat,
?i-n van vrea fierea lumii s? m?-mbete.

Spre Tine merge dorul meu întreg,
La Tine-mi este ori?ice dorire.
Ci las?-m? de lut s? m? desleg,
S? vad? sufletu-mi a Ta m?rire.

Mi-e sete de odihn?, Doamne-al meu,
Mi-s mâinile ?i t?lpile o ran?.
Din coast? sânge-mi picur? mereu,
În drumul de p?cat ?i de prihan?.

Citeste mai mult...

 

Introducere

Siragul de metanii (metanierul) nu este un obiect strict monahal, ci el poate fi foarte bine folosit si de catre oamenii din lume, de catre toti cei care vor sa se roage lui Dumnezeu. El nu este însa vreun fel de amuleta cu puteri magice sau exorciste, ca cele date de catre vrajitori sau mediumuri oamenilor naivi ca sa le poarte la încheietura mâinii sau la gât. Dimpotriva, este un adevarat obiect sfânt, ortodox, folosit pentu rugaciune.

Citeste mai mult...

 

Stiu ca sunt lut
 Radu Gyr
 
Stiu ca sunt lut, dar nu stiu cine
mi-a pus în piept albine stranii,
sa-mi scoata mir din maracine,
din balarii, impartasanii.

Minunea mea se-ntampla vie
din mofturi mici si biete fleacuri…
Un colt de-al meu e-o-mparatie,
o zi de-a mea rasfrânge veacuri.

De nu strâng marile in brate,
prin câte-o balta tot deretic
si gheara mea tot sta sa-nhate
din orice taina câte-un petic.

Si daca-ncalecat pe-o raza
ea nu ma urca-n cer, incalte
de-o schioapa-n aer tot cuteaza
peste cotete sa ma salte.

 

 

Tinînd cont de faptul ca examenele sunt momente foarte importante pentru toti elevii caci au o înrâurire deosebita asupra viitorului acestora, vom prezenta unele sfaturi pe care parinti duhovnicesti atât din tara, cât si din Sfântul Munte Athos le dau celor care se afla în fata sustinerii unui examen.

În primul rând trebuie sa se spovedeasca înainte de începerea examenelor, iar daca primeste dezlegare de la duhovnic sa se si împartaseasca. De asemenea, este bine sa aiba pomelnice la manastiri sau biserici unde se face zilnic slujba pentru a se aduce înaintea lui Dumnezeu rugaciuni pentru ajutorul lui.

Astfel, binecunoscutul Parinte Lavrentie de la Manastirea Frasinei sfatuia ca cel care are examen sa citeasca înainte de acesta zilnic Paraclisul Maicii Domnului, iar în timpul examenului, daca este posibil, sa-l citeasca altcineva pentru el.

Parintele Paisie Aghioritul spunea ca exista numerosi elevi care, desi ar putea sa faca fata cu usurinta examenelor, îsi creeaza ei însisi  din pricina fricii o stare de panica si din aceasta cauza risca sa întâmpine un esec. Pentru acestia solutia este sa-si puna nadejdea în ajutorul lui Dumnezeu si sa se smereasca cerând rugaciunile altora: „Daca ei ar spune cu smerenie: «Rugati-va pentru mine ca sa merg bine la examen, pentru ca singur nu cred ca o sa reusesc, dar cu rugaciunile voastre voi încerca», atunci, prin faptul ca se smeresc, vor primi si harul lui Dumnezeu si iluminarea dumnezeiasca. Pe lânga aceasta, înainte de a începe examenele sa se roage Sfântului lor ocrotitor, iar acela îi va ajuta potrivit cu credinta si evlavia pe care o au”.

Citeste mai mult...

 

Într-un spa?iu închis sunt mul?i oameni. To?i stau în picioare, cu câte un pahar în mân?. Beau, râd, discut?, se bucur? relaxa?i, normali. Undeva într-un col? exist? o mas?. Masa aceasta este grea, greu de ridicat. Doar o macara ar putea-o ridica. Cineva se  afl? sub mas?. Tr?s?turile lui, alc?tuirea lui psihic? sunt ca ?i cum s-ar afla sub o mas?, adic? sub greutate mare. Exist?, deja, structura setimentului de inferioritate. Con?tientizeaz? c? to?i ceilal?i sunt în picioare ?i se bucur?, numai el nu este în picioare ?i nu se bucur?. Nu este în picioare ?i se mi?c? spre a se ridica ?i el. Con?tientizeaz?, îns?, c? nu este ca ceilal?i ?i se str?duie?te din r?sputeri s? se ridice. Aceasta este prima lui mi?care. Aceasta face sentimentul de inferioritate, despre care spunem c? este egoism. Vrea s? se ridice. Începe s? împing? masa cu capul. Aceasta este grea, nu se urne?te nicidecum. Cu cât împinge mai tare, cu atât se simte mai presat. Cel care are sentimente de inferioritate simte mult? presiune, mult stres ?i sufer?. Nu suport?, nu poate ?i sufer? îngrozitor. Ca ?i când o povar? ar c?dea peste el. Dac? aceast? stare continu?, omul se poate distruge. Doar dac?, la un moment dat, ori în?elege singur ce se întâmpl? ?i cum poate ac?iona, ori altcineva îi va explica ce se întâmpl? exact ?i-l va ajuta s? spun?:,,S? stea ei în picioare. Eu voi sta sub mas?. De ce s? st?m to?i în picioare? S? fie ?i o excep?ie!” S? fac? haz pu?in de aceste lucruri ?i se poate salva.

Citeste mai mult...

 

Ruga mea

Monahia Zorica Latcu Teodosia

Doamne, pentru toata saracia sfanta,
Pentru calea alba in singuratate,
Pentru istovirea carnii sfasiate,
Pentru cuiul care-n palma se-mplanta.

Pentru stralucirea lacrimii curate,
Pentru dorul tainic, care-n suflet canta,
Oasele sarmane bine Te cuvanta,
Pentru toate-acestea, Doamne, pentru toate.

Pentru ca Tu, Doamne, esti nespus de mare,
Pentru ca Esti Unul in desavarsire
Pentru ca Esti Insusi vatra de iubire.

Soarele de dreptate, blanda desfatare,
Pentru ca esti slava, mila si-ndurare,
Pentru toate acestea, Iti aduc marire.

 

M?iastr? suferin??
Monahia Zorica Teodosia La?cu

O Tu, M?iastr? suferin??,
Cu dor cuprinzi
Întreaga mea fiin??.
În ea aprinzi
Lumini de cuno?tin??,
M?-nve?i întreg
Adâncul omenesc,
Mi-ar??i sublimul
Cel Dumnezeiesc,
M?-nve?i s? trag hotare firii
?i s?-n?eleg întinderea . iubirii
Îmi luminezi cu fl?c?rile Tale
Nem?rginirea Lumii siderale.
M? duci adânc, tot mai adânc,
În jos,
M? urci pe culmi de bine
?i frumos.

Citeste mai mult...

 

În Rai, omul nu cunoa?tea triste?ea; aceasta a ap?rut în urma p?catului adamic ?i este legat? de starea de c?dere în care se afl? omul.

"Triste?ea apare ca o stare de suflet caracterizat? prin lipsa de îndr?zneal?, sl?biciune, greutate ?i durere psihic?, dezn?dejde, strâmtorare, ap?sare a inimii, disperare dureroas?, înso?it? cel mai adesea de nelini?te ?i chiar de spaim?" (Avva Dorotei, "Înv???turi de suflet folositoare", V, 6-7 din Jean-Claude Larchet "Terapeutica bolilor spirituale", pg. 159).

Întristarea este am?r?ciunea, tânjeala, lipsa n?dejdii în Dumnezeu, îndoirea de f?g?duin?ele lui Dumnezeu, nemul?umirea pentru tot ce i se întâmpl?, ner?bdarea, sup?rarea pe aproapele, cârtirea, lep?darea de propria cruce ?i vine atunci când o oarecare patim? n-a fost satisf?cut?. Aceasta este întotdeauna o reac?ie patologic? a facult??ii irascibile sau a celei poftitoare a sufletului, sau a amândorura împreun?. Ea poate fi, de asemenea, rezultatul influen?ei directe a demonilor asupra sufletului sau poate ap?rea f?r? vreun motiv real.

Citeste mai mult...

 

Din punct de vedere spiritual, sanatatea, potrivit multor Parinti, face parte dintre lucrurile "de mijloc", adica cele care in sine nu sunt nici bune, nici rele, ci, "dupa dispozitia celui care se foloseste de ele, pot fi intrebuintate si spre bine, si spre rau" (Sfantul Ioan Casian).

Sanatatea fizica, este adevarat, corespunde starii originare si normale a naturii umane, cea a conditiei sale paradiziace, si poate fi socotita, din aceasta pricina, un bine in sine, arata Sfantul Maxim Marturisitorul, insa, pe de alta parte, ea nu slujeste la nimic omului si nu constituie pentru el un bun adevarat daca nu este bine folosita, adica daca nu este pusa in slujba binelui, prin implinirea poruncilor lui Hristos si spre slava lui Dumnezeu.

 

Citeste mai mult...

 

1. O student? dentist?, f?când practic? într-o clinic?, ?i-a l?sat pe mas?, în cabinetul de lucru, po?eta în care avea bani mul?i ?i un ceas de mân?, de mare valoare. Când s? plece acas?, a observat c? lipsesc banii ?i ceasul. Ea, fiind foarte credincioas?, imediat a venit la Sfânta Paraschiva ?i i-a spus durerea sa, dar pentru pomelnic n-avea bani. Dup? trei zile vine un om în vârst? la cabinetul medical ?i îi aduce ceasul ?i banii, cerând mii de scuze pentru feciorul s?u, care era un golan ?i - fiind chiar clientul ei - a profitat când ea a ie?it din cabinet ?i i le-a furat. Tat?l b?iatului i le-a g?sit ascunse, l-a b?tut pân? i-a spus de unde le-a luat, apoi a venit de i le-a adus înapoi.

Citeste mai mult...

 

“Din diferite parti ale tarii, venit-am la Manastire pentru a primi in aceasta lume ultima binecuvantare din partea Parintelui Arsenie. Ceva din fibra sufleteasca a fiecaruia a vibrat, s-a miscat, si ne-a indreptat spre Techirghiol. Dumnezeu ne-a binecuvantat sa fim aici, sa participam la dumnezeiasca Liturghie si la Slujba de Prohodire. Din cuvantul Patriarhului Daniel, am inteles care a fost traseul, care a fost pelerinajul prin viata a celui care a fost duhovnicul prin excelenta al neamului romanesc.

Despre Parintele Arsenie, ca duhovnic, caci este duhovnic prin excelenta, se pot spune nenumarate lucruri. Cred ca fiecare persoana care a trecut prin chilia Parintelui poate da mai inainte de toate marturie despre usurarea de povara cu care el a intrat in chilia Parintelui si cat de usor i-a zburat sufletul dupa o intalnire doar de cateva minute cu Parintele.

Citeste mai mult...

 

Între multe patimi ?i sl?biciuni ale vie?ii omene?ti, în mrejele c?rora alunec? ?i se zbat mul?i, se plimb? r?ut?cioas? ?i invidia. Dup? Sfin?ii P?rin?i, cel st?pânit de patima invidiei î?i pierde lini?tea ?i pacea sufleteasc?, atât de necesare pentru o via?? duhovniceasc? a?ezat? pe rânduiala Glasului Evangheliei.

Aceast? stare ap?s?toare a inimii se manifest? la început subtil ca o u?oar? discrepan?? dintre pozi?ia ta ?i a celui care a reu?it în anumite domenii de activitate ?i incapacitatea de a accepta ?i recunoa?te reu?ita celuilalt. Apoi aceast? stare de fapt se dezvolt? tot mai mult, depunându-se ca o funingine pe pere?ii inimii. Cel st?pânit de aceast? fr?mântare supravegheaz? mereu motive la cel pe care îl invidiaz?, pentru a-l condamna. Al?ii au definit aceast? boal? a sufletului ca incapacitatea de a în?elege starea de unitate a fiin?ei umane, c?ci starea de bine a aproapelui ar trebui s? ne bucure ?i invers.

Citeste mai mult...

 

Inrudirea cu Hristos 

Oare ?tim noi îndeajuns de bine faptul c? omul are o putere asupra inimii divine? C? atitudinea de l?sare în voia lui Dumnezeu declan?eaz? puterea divin?, îi d? curs liber ?i c? atunci  o înnoire radical?, cu totul necunoscut?, se produce în noi ?i în jurul nostru? Aceast? atitudine reprezint? o putere de vindecare ?i de transformare care ne face s? ie?im din vechea noastr? via?? ?i din toate închisorile eului. Aceast? atitudine se nume?te l?sare în voia lui Dumnezeu ?i este cunoscut? pentru capacitatea sa absolut revolu?ionar? de toate marile tradi?ii religioase ale umanit??ii, formând în acela?i timp baza demersului lor, un mod de via?? ?i secretul adev?ratei mistici, adic? al realiz?rii des?vâr?ite a omului. O g?sim sub diferite nume:  ascultare, voia lui Dumnezeu, încredere, “Da”-ul, abnega?ie ?i umilin??, iubirea vr?jma?ilor pân? la martiriu, Copil?rie spiritual? etc. Este vorba in mod simplu de atitudinea fundamental? a lui Hristos, a c?rei substan?? o reveleaz? El Însu?i când zice : « Mâncarea Mea este s? fac voia Celui Ce M-a trimis » (In 4, 34), fraz? pe care o repet? ca un refren de-a lungul întregii Sale vie?i p?mânte?ti ?i care va culmina pe vârful posibilit??ilor sale în predarea total? în mâinile lui Dumnezeu de pe cruce : « P?rinte, în mâinile Tale încredin?ez duhul Meu » (Lc. 23, 46).

De asemenea Sf. Apostol Pavel a putut s? spun? despre Iisus: « Nu a fost decât da în El » (II Cor. 1,19). Nou?, celor care nu mai ?tim ce este via?a, Hristos a venit s? ne arate El Însu?i. Nu exist? alt? fericire sub cer ?i cel care intr? în ascultarea Sa intr? în acela?i timp în adev?rat? înrudire cu Hristos: « Oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu ?i sora Mea ?i mama Mea » (Mc. 3, 35).

Citeste mai mult...

 

Sa fiti cautatori de Dumnezeu, asa cum altii sunt cautatori de aur! Sa fiti cautatori de Dumnezeu pentru a dobandi pacea in inima. Sfantul Serafim din Sarov spunea: “Pastreaza pacea in inima ta si vei mantui in jurul tau mii de suflete!” Dar trebuie sa intelegem ca pentru a dobandi pacea in inimile noastre avem o intreaga cale de parcurs. Intr-un oarecare sens, pacea inimii este punctul final al acestei cautari.

Citeste mai mult...