Tr?iesc fl?mând
Valeriu Gafencu


Tr?iesc fl?mând, tr?iesc o bucurie,
Frumoas? ca un crin din Paradis,
Potirul florii e mereu deschis
?i-i plin cu lacrimi ?i cu ap? vie;
Potirul florii e o-mp?r??ie.

Când r?ii m? defaim? ?i m?-njur?
?i-n clocot de mânie ura-?i vars?,
Potirul lacrimilor se revars?
?i-mi primene?te sufletul de zgur?,
Atunci Iisus de mine mult Se-ndur?.


Sub crucea grea ce m? apas? sânger
Cu trupu-ncovoiat de neputin??,
Din când în când din cer coboar-un înger
?i sufletul mi-l umple cu credin??;
M-apropii tot mai mult de biruin??.

M? plou?-n tain? razele de soare,
Iisus m-adap?-n veci cu Ap? Vie,
Gr?untele zvârlit în groap?-nvie
Cu haina îmbr?cat, de s?rb?toare;
Tr?iesc fl?mând, tr?iesc o bucurie.

Sub flac?ra iubirii arz?toare
Din zori de zi ?i pân?-n noapte-a?tept,
Te chem ?i noaptea, ghemuit cu capu-n piept:
Iisuse, Iisuse!
Încet m? mistui, ca o lumânare.

Share